شناسه : 37459
چهارشنبه, 04/04/1399 - 18:12
نویسنده : azgharbi28
سمپاشی معابر

سمپاشی معابر توسط حوزه مقاومت بسیج دو شهری شهید طالعی سپاه سلماس

سم پاشی معابر شهرستان سلماس توسط بسیجیان حوزه مقاومت بسیج دو شهری شهید طالعی انجام گرفت.در این سمپاشی تعداد10نفر از بسیجیان شرکت کردند.

سم پاشی معابر شهرستان سلماس توسط بسیجیان حوزه مقاومت بسیج دو شهری شهید طالعی انجام گرفت.در این سمپاشی تعداد10نفر از بسیجیان شرکت کردند.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید