این مطلب ۵۶ بار خوانده شده

همایش پیاده روی

فارسی
این مطلب ۹۹ بار خوانده شده

کارگروه

فارسی
این مطلب ۵۲۳ بار خوانده شده

بازتاب خبر طرح جهاد همبستگی ملی در رسانه های استان

به گزارش سازمان بسیج مساجد و محلات؛ سردار قاسمی فرمانده سپاه انصارالرضا(علیه السلام) گفت :در این طرح مردم خیر استان از طریق مساجد هدف طرح، باساخت ۴۵۰ واحد مسکونی به کمک سیل زدگان می شتابند.

فارسی
این مطلب ۲۹۶ بار خوانده شده

متهت

فارسی
این مطلب ۲۹۵ بار خوانده شده

تست

فارسی
این مطلب ۲۸۳ بار خوانده شده

تستستستست

فارسی

صفحات