این مطلب ۷ بار خوانده شده

کارگروه

فارسی
این مطلب ۲۴۸ بار خوانده شده

بازتاب خبر طرح جهاد همبستگی ملی در رسانه های استان

به گزارش سازمان بسیج مساجد و محلات؛ سردار قاسمی فرمانده سپاه انصارالرضا(علیه السلام) گفت :در این طرح مردم خیر استان از طریق مساجد هدف طرح، باساخت ۴۵۰ واحد مسکونی به کمک سیل زدگان می شتابند.

فارسی
این مطلب ۲۰۷ بار خوانده شده

متهت

فارسی
این مطلب ۲۵۹ بار خوانده شده

تست

فارسی
این مطلب ۲۵۶ بار خوانده شده

تستستستست

فارسی

صفحات