۱۳۹۸/۰۶/۲۶ - ۲۲:۵۳
کلاس های قرآن طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد.
هدف از برگزاری این کلاس ها آشنایی دانش آموزان با معارف قرآنی می باشد.
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ - ۲۲:۵۳
کلاس های قرآن طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد.
هدف از برگزاری این کلاس ها آشنایی دانش آموزان با معارف قرآنی می باشد.