برگزاری مسابقه مجازی توسط حوزه ۶ نورالهدی ناحیه سپاه ارومیه
مسابقه فرهنگی حوزه ۶ نورالهدی به مناسبت هفته عفاف و حجاب
گشت زنی طلایه داران امر به معروف و نهی از منکر پایگاه عاشقان ولایت حوزه ۶ نورالهدی ناحیه سپاه ارومیه
مسابقه فرهنگی پایگاه مرضیه حوزه ۶ نورالهدی
گشت زنی طلایه داران امر به معروف و نهی از منکر پایگاه اسری حوزه ۶ نورالهدی ناحیه سپاه ارومیه
گشت زنی طلایه داران امر به معروف و نهی از منکرپایگاه الزهرا حوزه ۶ نورالهدی ناحیه سپاه ارومیه
یاور رسانه حوزه ۶نورالهدی سپاه ارومیه استان آ غ
مسابقه کتابخوانی حریم ریحانه از محتوای کتاب من دختر خیابان انقلابم توسط مدیر فرهنگی حوزه ۶ نورالهدی به مناسبت گرامیداشت هفته عفاف و حجاب برگزار شد
یاور رسانه حوزه ۶نورالهدی سپاه ارومیه استان آ غ
برگزاری مسابقه جدول با عنوان گوهر عفاف از کتاب مساله حجاب استاد مطهری توسط مدیر فرهنگی حوزه ۶ نورالهدی در بستر مجازی بمناسبت گرامیداشت هفته حجاب و عفاف
یاور رسانه حوزه ۶نورالهدی سپاه ارومیه استان آ غ
گشت زنی طلایه داران امربه معروف و نهی از منکر پایگاه عاشقان ولایت در اماکن تفریحی و اهدا بسته های فرهنگی با محتوای عفاف و حجاب و توصیه به حفظ حجاب به عموم مردم
یاور رسانه حوزه ۶نورالهدی سپاه ارومیه استان آ غ
مسابقه دختران زینبی با محتوای چالش عکس حجاب برتر دختران ۶ تا۱۰ سال توسط پایگاه مرضیه سلام الله علیها بمناسبت گرامیداشت هفته عفاف و حجاب برگزار شد
یاور رسانه حوزه ۶نورالهدی سپاه ارومیه استان آ غ
گشت زنی طلایه داران امربه معروف و نهی از منکر پایگاه اسری در خیابان های پرتردد شهر واهدا بسته های فرهنگی عفاف و حجاب به عموم مردم
یاور رسانه حوزه ۶نورالهدی سپاه ارومیه استان آ غ
گشت زنی طلایه داران امر به معروف و نهی از منکر در خیابان خیام و اهدا بسته فرهنگی با محتوای عفاف و حجاب توسط پایگاه الزهرا

اخبار پایگاه

۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۲:۵۲
چ, ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۲:۵۲
یاور رسانه حوزه ۶نورالهدی سپاه ارومیه استان آ غ
گشت زنی طلایه داران امربه معروف و نهی از منکر پایگاه عاشقان ولایت در اماکن تفریحی و اهدا بسته های فرهنگی با محتوای عفاف و حجاب و توصیه به حفظ حجاب به عموم مردم
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۲:۴۸
چ, ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۲:۴۸
یاور رسانه حوزه ۶نورالهدی سپاه ارومیه استان آ غ
مسابقه دختران زینبی با محتوای چالش عکس حجاب برتر دختران ۶ تا۱۰ سال توسط پایگاه مرضیه سلام الله علیها بمناسبت گرامیداشت هفته عفاف و حجاب برگزار شد
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۲:۱۶
چ, ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۲:۱۶
یاور رسانه حوزه ۶نورالهدی سپاه ارومیه استان آ غ
گشت زنی طلایه داران امربه معروف و نهی از منکر پایگاه اسری در خیابان های پرتردد شهر واهدا بسته های فرهنگی عفاف و حجاب به عموم مردم
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۲:۱۱
چ, ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۲:۱۱
یاور رسانه حوزه ۶نورالهدی سپاه ارومیه استان آ غ
گشت زنی طلایه داران امر به معروف و نهی از منکر در خیابان خیام و اهدا بسته فرهنگی با محتوای عفاف و حجاب توسط پایگاه الزهرا
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۲:۰۴
چ, ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۲:۰۴
یاور رسانه حوزه ۶نورالهدی سپاه ارومیه استان آ غ
تهیه بسته های فرهنگی با محتوای عفاف و حجاب توسط بسیجیان پایگاه عاشقان ولایت جهت توزیع در اماکن پرتردد ارومیه و دعوت به شرکت در برنامه های پایگاهتجلیل از بسیجیان فعال فرهنگی در عرصه عفاف و حجاب

اخبار حوزه ها

۱۳۹۹/۰۴/۲۶ - ۰۹:۰۱
پ, ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ - ۰۹:۰۱
یاور رسانه حوزه ۶نورالهدی سپاه ارومیه استان آ غ
مسابقه کتابخوانی حریم ریحانه از محتوای کتاب من دختر خیابان انقلابم توسط مدیر فرهنگی حوزه ۶ نورالهدی به مناسبت گرامیداشت هفته عفاف و حجاب برگزار شد
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۳:۱۲
چ, ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۳:۱۲
یاور رسانه حوزه ۶نورالهدی سپاه ارومیه استان آ غ
برگزاری مسابقه جدول با عنوان گوهر عفاف از کتاب مساله حجاب استاد مطهری توسط مدیر فرهنگی حوزه ۶ نورالهدی در بستر مجازی بمناسبت گرامیداشت هفته حجاب و عفاف
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۲:۵۲
چ, ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۲:۵۲
یاور رسانه حوزه ۶نورالهدی سپاه ارومیه استان آ غ
گشت زنی طلایه داران امربه معروف و نهی از منکر پایگاه عاشقان ولایت در اماکن تفریحی و اهدا بسته های فرهنگی با محتوای عفاف و حجاب و توصیه به حفظ حجاب به عموم مردم
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۲:۱۶
چ, ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۲:۱۶
یاور رسانه حوزه ۶نورالهدی سپاه ارومیه استان آ غ
گشت زنی طلایه داران امربه معروف و نهی از منکر پایگاه اسری در خیابان های پرتردد شهر واهدا بسته های فرهنگی عفاف و حجاب به عموم مردم
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۲:۰۴
چ, ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۲:۰۴
یاور رسانه حوزه ۶نورالهدی سپاه ارومیه استان آ غ
تهیه بسته های فرهنگی با محتوای عفاف و حجاب توسط بسیجیان پایگاه عاشقان ولایت جهت توزیع در اماکن پرتردد ارومیه و دعوت به شرکت در برنامه های پایگاهتجلیل از بسیجیان فعال فرهنگی در عرصه عفاف و حجاب

فرهنگی

۱۳۹۹/۰۴/۲۶ - ۰۹:۰۱
پ, ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ - ۰۹:۰۱
یاور رسانه حوزه ۶نورالهدی سپاه ارومیه استان آ غ
مسابقه کتابخوانی حریم ریحانه از محتوای کتاب من دختر خیابان انقلابم توسط مدیر فرهنگی حوزه ۶ نورالهدی به مناسبت گرامیداشت هفته عفاف و حجاب برگزار شد

سازمان

۱۳۹۹/۰۴/۱۷ - ۰۹:۳۵
س, ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ - ۰۹:۳۵
بسیج مساجد و محلات سپاه شهرستان چالدران:
اولین سالگرد شهدای امنیت پایدار سپاه شهرستان چالدران در چمن ورزشی اداره ورزش و جوان شهرستان چالدران با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

فعالیت های جهادی

۱۳۹۹/۰۴/۰۴ - ۱۸:۱۲
چ, ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ - ۱۸:۱۲
سمپاشی معابر
سم پاشی معابر شهرستان سلماس توسط بسیجیان حوزه مقاومت بسیج دو شهری شهید طالعی انجام گرفت.در این سمپاشی تعداد۱۰نفر از بسیجیان شرکت کردند.

اجتماعی

۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۲:۱۱
چ, ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۲:۱۱
یاور رسانه حوزه ۶نورالهدی سپاه ارومیه استان آ غ
گشت زنی طلایه داران امر به معروف و نهی از منکر در خیابان خیام و اهدا بسته فرهنگی با محتوای عفاف و حجاب توسط پایگاه الزهرا