توزیع ۵۰۰۰ بسته معیشتی به خانواده های کم برخودار و آسیب دیده از ویروس کرونا
توزیع ۵۰۰۰ بسته معیشتی به خانواده های کم برخودار و آسیب دیده از ویروس کرونا
توزیع ۶۰۰ پک به‍داشتی شامل دستکش و ماسک های قابل شستشو توسط حوزه۳۳ شهری امام رضا(ع) روحانی و مدیر محله محمدآباد ارومیه
ضدعفونی کردن معابر محلات حسین آباد، علی آباد، حاجی پیرلو و وکیل آباد ارومیه توسط جوانان جهادی حوزه مقاومت بسیج ۳۳ شهری امام رضا(ع)
ضدعفونی کردن معابر توسط بسیجیان حوزه ۳۳ شهری امام رضا(ع)
گروه جهادی پایگاه امام حسین (ع) حوزه ۳۳ شهری امام رضا(ع) خیابان های باباساعی،نور و شهید حسن شرقی را گندزدایی و ضدعفونی کردند
فرمانده حوزه مقاومت بسیج ۳۳ شهری امام رضا(ع):
علی مکرم نجف آباد، فرمانده حوزه مقاومت بسیج۳۳ شهری امام رضا(ع) از توزیع بیش از ۵ هزار بسته معیشتی به خانواده های کم برخودار و خانواده های که به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار مشکل شده اند در سطح حوزه استحفاظی این حوزه خبر داد.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج ۳۳ شهری امام رضا(ع):
علی مکرم نجف آباد، فرمانده حوزه مقاومت بسیج۳۳ شهری امام رضا(ع) از توزیع بیش از ۵ هزار بسته معیشتی به خانواده های کم برخودار و خانواده های که به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار مشکل شده اند در سطح حوزه استحفاظی این حوزه خبر داد.
بسیج مساجد و محلات حوزه مقاومت ۳۳ شهری امام رضا(ع)سپاه شهداء آ.غربی
این اقلام با کمک دانشجویان، جوانان خیر و گروه جهادی حوزه مقاومت بسیج ۳۳ شهری امام رضا(ع) تهیه شده است.
بسیج مساجد و محلات حوزه مقاومت ۳۳ شهری امام رضا(ع)سپاه شهداء آ.غربی
معابر محلات حسین آباد، علی آباد، حاجی پیرلو و وکیل آباد ارومیه توسط جوانان جهادی حوزه مقاومت بسیج ۳۳ شهری امام رضا(ع) ضد عفونی شد.
بسیج مساجد و محلات حوزه مقاومت ۳۳ شهری امام رضا(ع)سپاه شهداء آ.غربی
ضد عفونی کردن معابر خیابان های اصلی و فرعی، پرورش، ولیعصر، ابوذر،اسلام آباد، ترمینال، ریحان آباد (رافا)، محله محمد آباد و میدان دام زنده ارومیه توسط اکیپ ضدعفونی حوزه ۳۳ شهری امام رضا (ع) انجام شد.
بسیج مساجد و محلات حوزه مقاومت ۳۳ شهری امام رضا(ع)سپاه شهداء آ.غربی
گروه جهادی پایگاه امام حسین (ع) حوزه ۳۳ شهری امام رضا(ع) خیابان های باباساعی،نور و شهید حسن شرقی را گندزدایی و ضدعفونی کردند.

اخبار پایگاه

۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۲۰:۲۰
چ, ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۲۰:۲۰
فرمانده حوزه مقاومت بسیج ۳۳ شهری امام رضا(ع):
علی مکرم نجف آباد، فرمانده حوزه مقاومت بسیج۳۳ شهری امام رضا(ع) از توزیع بیش از ۵ هزار بسته معیشتی به خانواده های کم برخودار و خانواده های که به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار مشکل شده اند در سطح حوزه استحفاظی این حوزه خبر داد.
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۲۰:۱۲
چ, ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۲۰:۱۲
بسیج مساجد و محلات حوزه مقاومت ۳۳ شهری امام رضا(ع)سپاه شهداء آ.غربی
این اقلام با کمک دانشجویان، جوانان خیر و گروه جهادی حوزه مقاومت بسیج ۳۳ شهری امام رضا(ع) تهیه شده است.
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۲۰:۰۷
چ, ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۲۰:۰۷
بسیج مساجد و محلات حوزه مقاومت ۳۳ شهری امام رضا(ع)سپاه شهداء آ.غربی
معابر محلات حسین آباد، علی آباد، حاجی پیرلو و وکیل آباد ارومیه توسط جوانان جهادی حوزه مقاومت بسیج ۳۳ شهری امام رضا(ع) ضد عفونی شد.
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۲۰:۰۴
چ, ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۲۰:۰۴
بسیج مساجد و محلات حوزه مقاومت ۳۳ شهری امام رضا(ع)سپاه شهداء آ.غربی
ضد عفونی کردن معابر خیابان های اصلی و فرعی، پرورش، ولیعصر، ابوذر،اسلام آباد، ترمینال، ریحان آباد (رافا)، محله محمد آباد و میدان دام زنده ارومیه توسط اکیپ ضدعفونی حوزه ۳۳ شهری امام رضا (ع) انجام شد.
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
چ, ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۲۰:۰۱
بسیج مساجد و محلات حوزه مقاومت ۳۳ شهری امام رضا(ع)سپاه شهداء آ.غربی
گروه جهادی پایگاه امام حسین (ع) حوزه ۳۳ شهری امام رضا(ع) خیابان های باباساعی،نور و شهید حسن شرقی را گندزدایی و ضدعفونی کردند.

اخبار حوزه ها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ۲۰:۲۰
پ, ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ۲۰:۲۰
فرمانده حوزه مقاومت بسیج ۳۳ شهری امام رضا(ع):
علی مکرم نجف آباد، فرمانده حوزه مقاومت بسیج۳۳ شهری امام رضا(ع) از توزیع بیش از ۵ هزار بسته معیشتی به خانواده های کم برخودار و خانواده های که به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار مشکل شده اند در سطح حوزه استحفاظی این حوزه خبر داد.
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۲۰:۲۰
چ, ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۲۰:۲۰
فرمانده حوزه مقاومت بسیج ۳۳ شهری امام رضا(ع):
علی مکرم نجف آباد، فرمانده حوزه مقاومت بسیج۳۳ شهری امام رضا(ع) از توزیع بیش از ۵ هزار بسته معیشتی به خانواده های کم برخودار و خانواده های که به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار مشکل شده اند در سطح حوزه استحفاظی این حوزه خبر داد.
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۲۰:۱۲
چ, ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۲۰:۱۲
بسیج مساجد و محلات حوزه مقاومت ۳۳ شهری امام رضا(ع)سپاه شهداء آ.غربی
این اقلام با کمک دانشجویان، جوانان خیر و گروه جهادی حوزه مقاومت بسیج ۳۳ شهری امام رضا(ع) تهیه شده است.
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۲۰:۰۷
چ, ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۲۰:۰۷
بسیج مساجد و محلات حوزه مقاومت ۳۳ شهری امام رضا(ع)سپاه شهداء آ.غربی
معابر محلات حسین آباد، علی آباد، حاجی پیرلو و وکیل آباد ارومیه توسط جوانان جهادی حوزه مقاومت بسیج ۳۳ شهری امام رضا(ع) ضد عفونی شد.
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۲۰:۰۴
چ, ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۲۰:۰۴
بسیج مساجد و محلات حوزه مقاومت ۳۳ شهری امام رضا(ع)سپاه شهداء آ.غربی
ضد عفونی کردن معابر خیابان های اصلی و فرعی، پرورش، ولیعصر، ابوذر،اسلام آباد، ترمینال، ریحان آباد (رافا)، محله محمد آباد و میدان دام زنده ارومیه توسط اکیپ ضدعفونی حوزه ۳۳ شهری امام رضا (ع) انجام شد.

سازمان

۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ۲۰:۲۰
پ, ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ۲۰:۲۰
فرمانده حوزه مقاومت بسیج ۳۳ شهری امام رضا(ع):
علی مکرم نجف آباد، فرمانده حوزه مقاومت بسیج۳۳ شهری امام رضا(ع) از توزیع بیش از ۵ هزار بسته معیشتی به خانواده های کم برخودار و خانواده های که به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار مشکل شده اند در سطح حوزه استحفاظی این حوزه خبر داد.

فعالیت های جهادی

۱۳۹۸/۱۱/۱۶ - ۱۴:۰۴
چ, ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ - ۱۴:۰۴
بسیج مساجد ومحلات ناحیه پلدشت استان آ.غربی
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت در راس هیئتی از پروژه های در دست ساخت ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت بازدید کرد.

اجتماعی

۱۳۹۸/۱۲/۱۸ - ۲۲:۱۴
ي, ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ - ۲۲:۱۴
یاوررسانه حوزه مقاومت بسیج ۳۳ شهری امام رضا(ع) سپاه شهداء استان آذربایجان غربی
۶۰۰ عدد پک به‍داشتی شامل (دستکش و ماسک های قابل شستوشو) توسط روحانی و مدیرمحله محمد آباد با کمک دانشجویان و جوانان خیر و گروه جهادی حوزه مقاومت بسیج ۳۳ شهری امام رضا(ع) در محله محمدآباد ارومیه توزیع شد.