آرشیو اقتصادی
بسیج مساجد ومحلات سپاه شهرستان سلماس استان آ.غربی

خانه محروم و بی بضاعت توسط گروه جهادی در روستای گلعذان با حضور اعضاء گروه جهادی پایگاه شهید مهدیزاده گلعذان احداث گردید

1398/4/2

پایگاه شهید مهدیزاده سپاه سلماس استان آ. غربی

خانه محروم و بی بضاعت توسط کارگروه تخصصی محرومیت زدایی در روستای گلعذان با حضور اعضاء گروه جهادی پایگاه شهید مهدیزاده گلعذان احداث گردید

بسیج مساجد و محلات سپاه شهداء استان آ.غربی

مصاحبه اختصاصی بسیج مساجد و محلات با سرهنگ پاسدار برادر مکرم شیدایی مسئول بسیج مهندسین کشاورزی سپاه شهداء استان آ.غربی در مورد طرح همگام با کشاورز در مورخ 1398/3/20 انجام گرفت.

آذربایجان غربی : حوزی شهید الهیارلو سپاه خوی

کارگاه آموزشی طرح همگام با کشاورز با حضور کشاورزان نمونه کوی تپه باشی و متربیان صالحین پایگاه شهدای تپه باشی با مربی گری مهندس مهدی محمدزاده در محل پایگاه برگزار گردید.

آذربایجان غربی : حوزه شهید دلگداز خلیفان سپاه مهاباد

دوره آموزش مهارتی هسته های فرهنگی حلقه های صالحین متشکل از معاونین فرهنگی اجتماعی پایگاه ها ومسئولین هسته های فرهنگی حلقه های صالحین با موضوعات تبیین و آسیبهای رسانه های بیگاه و شبکه های اجتماعی و اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف جامعه ایرانی در حسینیه حوزه روز یکشنبه مورخه29-09-1395 برگزار گردید

فرمانده ناحیه مقاومت پلدشت استان آذربایجان غربی:

با حمایت بسیج مساجد و محلات آذربایجان غربی صورت گرفت:

در جمع فرماندهان و سرگروه های صالحین عنوان شد: